การจดทะเบียนรับรองบุตรให้เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย

หมายเหตุ.- บุตรนอกกฎหมายที่บิดารับรองและบุตรที่บิดาจดทะเบียนรับรองว่าเป็นบุตรต่างกับเหมือนกันอย่างไร …!

  • บุตรนอกกฎหมายที่บิดารับรองแล้ว 》คงแต่เกิดสิทธิในเรื่องการรับมรดกของบิดา แต่
  • บุตรที่บิดาได้จดทะเบียนรับรองว่าเป็นบุตรแล้ว 》กฎหมายให้ถือว่ามีผลเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของบิดาย้อนไปนับแต่วันที่เด็กเกิด นอกจากนี้ยังเกิดสิทธิและหน้าที่ความสัมพันธ์ต่อกันในทางกฎหมายครอบครัวด้วย เช่น บิดาเริ่มเป็นผู้ใช้อำนาจปกครอง , บุตรมีสิทธิได้รับอุปการะเลี้ยงดูจากบิดา , บุตรมีหน้าที่ต้องอุปการะบิดา เป็นต้น

*** แต่บุตรทั้งสองประเภทนี้ จะต้องเป็นบุตรโดยแท้จริง( โดยสายเลือด DNA )ของบิดาเท่านั้น บิดาจึงจะรับรองหรือจดทะเบียนรับเป็นบุตรได้ ถ้าหากมิใช่บุตรโดยแท้จริงแล้วก็จะไม่มีผลตามกฎหมาย และอาจจะเกิดปัญหาต่าง ๆ นา ๆ ตามมาในภายหลังได้

*** แล้วบุตรทั้งสองประเภทนี้ละเป็นมาอย่างไร กลาวคือ บุตรที่เกิดจากบิดารและมารดาที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันตามกฎหมายนั่นเอง แต่โดยกฎหมายแล้วบุตรเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของมารดาเสมอนะ ไม่ต้องรับรงรับรอง ไม่ต้องจดทะเบียนอะไรอีก เพราะอะไรนะหรือเพราะมารดาเป็นผู้ให้กำเนิด(คลอด)บุตรนั่นไงละ

*** ฉะนั้นแล้ว เมื่อได้แต่งงานกันตามประเพณีอันดีงามแล้ว ก็อย่าลืมไปจดทะเบียนสมรสกันให้ถูกต้องตามกฎหมาย จะได้เกิดสิทธิและหน้าที่เกิดความสัมพันธ์ต่อกัน ทั้งในทางกฎหมาย ทางครอบครัว แล้วยังเป็นการช่วยลดปัญหาครอบครัว ปัญหาสังคมได้อีกทางหนึ่งด้วย

บาทความโดย สำนักงานกฎหมาย พีดี-ลอว์ ออฟฟิศ ( Pd-Law Office )

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *