การร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก

มรดก คือ ทรัพย์สินหรือสิทธิของผู้ตายที่มีหรือเกิดขึ้นก่อนหรือในขณะที่เจ้ามรดกถึงแก่ความตาย นอกจากนี้ยังอาจรวมถึงสิทธิหรือเงินบางประเภทที่เกิดขึ้นภายหลังจากเจ้ามรดกถึงแก่ความตายอีกด้วย

เหตุแห่งการร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก คือ เมื่อเจ้ามรดกถึงแก่ความตาย ทายาทไม่สามารถจัดการมรดกได้ เช่น ไปขอรับโอนที่ดินหรือรถยนย์หรือรถยนจักรยานยนต์หรือทรัพย์สินอื่นของผู้ตาย หรือ ไปขอถอนเงินฝากของผู้ตาย เป็นต้น แต่เจ้าหน้าที่ไม่สามารถดำเนินให้ได้ โดยแจ้งว่าต้องมีผู้จัดการมรดกหรือต้องมีคำสั่งศาลให้เป็นผู้จัดการมรดกหรือให้ไปร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกก่อน เป็นต้นเสียก่อนจึงจะดำเนินการได้ เหตุดังกล่าวเรียกว่าเหตุขัดข้องในการจัดการมรดก

ทายาทผู้มีสิทธิรับมรดก ก่อน-หลัง ตามลำดับประกอบด้วย
1.) ผู้สืบสันดาน
2.) บิดามารดา
3.) พี่น้องร่วมบิดารมารดาเดียวกัน
4.) พี่น้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกัน
5.) ปู่ ย่า ตา ยาย
6.) ลุง ป้า น้า อา

  • คู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่ ถือเป็นทายาทโดยธรรมด้วย มีสิทธิได้รับมรดก
  • กรณีบิดามารดายังมีชีวิตอยู่ บิดามารดานั้นมีสิทธิได้รับมรดก
  • ส่วนทายาทลำดับอื่น ๆ ถ้าทายาทลำก่อนยังอยู่และได้รับมรดก ทายาทลำดับอื่นก็จะไม่มีสิทธิ

เอกสารในการร้องขอเป็นผู้จัดการมรดก เพื่อใช้ประกอบในการยื่นร้องขอต่อศาลที่จะต้องจัดเตรียม (เบื้องต้น) ดังนี้

  • สำเนาใบมรณบัตรผู้ตาย
  • สำเนาทะเบียนบ้าน , บัตรประจำตัวประชาชน ของผู้ตาย คู่สมรส บุตร และของบิดามารดาของผู้ตาย
  • สำเนาใบสูติบัตรของบุตร
  • สำเนาใบสำคัญการสมรส
  • สำเนาเอกสารเกี่ยวกับทรัพย์สิน เช่น โฉนด สมุดเงินฝาก ใบจดทะเบียนรถ เป็นต้น ของผู้ตาย

ทั้ง สำเนาเอกสารดังกล่าวพร้อมตัวจริง ส่วนเอกสารอื่น ๆ เช่น หนังสือยินยอมของทายาท , บัญชีเครือญาติ , บัญชีทรัพย์มรดก เป็นต้น เมื่อท่านเข้าพบทนายโปรดขอแนะนำตามวิสัย

บทความโดย สำนักงานกฎหมาย พีดี-ลอว์ ออฟฟิศ ( Pd-Law Office )

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *