ทรัพย์สินที่เช่าซื้อสูญหายผู้เช่าซื้อยังต้องรับผิดต่อผู้ให้เช่าซื้ออยู่หรือไม่

ในกรณีรถยนต์ที่เช่าซื้อสูญหายไป สัญญาเช่าซื้อย่อมระงับไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 567 จำเลย(ผู้เช่าซื้อ)จึงไม่ต้องรับผิดในการส่งรถยนต์คืน แต่ในข้อสัญญาเช่าซื้อว่าในกรณีที่รถยนต์สูญหาย ผู้เช่าซื้อยอมใช้ค่าเช่าซื้อในส่วนราคาที่เหลือ ถือว่าจำเลยตกลงจะชำระค่าเสียหายให้แก่โจทก์(ผู้ให้เช่าซื้อ)ในกรณีนี้ไว้ด้วย อันเป็นการกำหนดความรับ
ผิดไว้ล่วงหน้ามีลักษณะเป็นเบี้ยปรับ ซึ่งหากสูงเกินส่วนศาลชอบที่จะลดจำนวนลงพอสมควรได้ ทั้งนี้ ตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 383 วรรคแรก ส่วนค่าขาดประโยชน์เมื่อรถยนต์ที่เช่าซื้อสูญหายเป็นเหตุให้สัญญาเลิกกันแล้ว จึงไม่ต้องรับผิด

เทียบเคียงกับคำพิพากษาของศาลฎีกาที่ 5819/2550

หมายเหตุ.- มาตรา 567 บัญญัติไว้ว่า “ถ้าทรัพย์สินที่เช่าซื้อสูญหายไปทั้งหมดไซร้ ท่านว่าสัญญาเช่าก็ย่อมระงับไปด้วย” และ มาตรา 383 บัญญัติไว้ว่า “ถ้าเบี้ยปรับสูงเกินส่วน ศาลจะลดลงเป็นจำนวนพอสมควรก็ได้ …”

บทความโดย สำนักงานกฎหมาย พีดี-ลอว์ ออฟฟิศ ( Pd-Law Office )

2 thoughts on “ทรัพย์สินที่เช่าซื้อสูญหายผู้เช่าซื้อยังต้องรับผิดต่อผู้ให้เช่าซื้ออยู่หรือไม่

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *